پشتیبانی دفتر تهران هاست دانلود : ۴۰۲۳ ۲۸۴۲ - ۰۲۱

شماره حساب

لطفا بعد از واریز هر مبلغی شماره فیش و یا ارجاع آن را در قسمت حساب کاربری حتما ارسال نمایید تا بعد از تایید مالی در حساب شما منظور گردد.

.

شماره حساب : 410016653074

شماره کارت : 6280231461821653

.

  بانک مسکن به نام محمد رضا نیسی